Последни написи

БОРБА против дезинформациите (2)

Заедно против дезинформациите!

Императив во борбата против дезинформациите е стратегискиот пристап. Стратегиите мора да бидат сеопфатни, лесно приспособливи и да ја препознаваат супердинамичната природа на индустријата за креирање и ширење на дезинформациите.

YouTube player

Потребно е постојано развивање нови тактики и напредни технологии за борба против ова зло.

Владите и граѓанското општество спроведуваат кампањи за едукација и јакнење на јавната свест со кои ги потенцираат опасностите од информациите. Тие го поттикнуваат одговорното креирање, дистрибуција и користење на информациите.

Транспарентната комуникација меѓу владите, медиумите и јавноста се дел од борбата против дезинформациите, со кои се гради доверба и отпорност против измамничките наративи.

#ОслободиГоУмот

ЛИНК ДО ПУБЛИКАЦИЈА

Извор: ЦивилМедиа

Latest Posts

Не пропуштај