Последни написи

БОРБА против дезинформациите (1)

(ВИДЕО) ДОЗНАЈТЕ ВО ПОМАЛКУ ОД ЕДНА МИНУТА КАКО СЕ ОДВИВА БОРБАТА ПРОТИВ ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ

 

Во борбата против дезинформациите се вклучени владите, безбедносните служби, технолошките компании и граѓанското општество.

Со оглед на глобалната природа на дезинформациите, меѓународната соработка меѓу владите и организациите е особено важна.

Законската регулатива игра клучна улога во борбата против дезинформациите, со цел да се повикаат на одговорност креаторите и дистрибутерите на дезинформации.

Во фокусот на институциите и на граѓанското општество се медиумската писменост и дигиталното образование со кои им се помага на луѓето да ја разликуваат вистината од лагата. Тоа се постигнува со постојана проверка на фактите и со разобличување и обелоденување на дезинформациите и нивните креатори и дистрибутери.

#ОслободиГоУмот

ЛИНК ДО ПУБЛИКАЦИЈА

LUFTA KUNDËR DEZINFORMIMIT (1)

Lufta kundër dezinformimit përfshin qeveritë, shërbimet e sigurisë, kompanitë e teknologjisë dhe shoqërinë civile.

Duke pasur parasysh natyrën globale të dezinformimit, bashkëpunimi ndërkombëtar ndërmjet qeverive dhe organizatave është veçanërisht i rëndësishëm.

Legjislacioni luan një rol kyç në luftën kundër dezinformimit, për të mbajtur përgjegjës krijuesit dhe shpërndarësit e dezinformatave.

Institucionet dhe shoqëria civile po fokusohen në edukimin mediatik dhe edukimin digjital për të ndihmuar njerëzit të dallojnë të vërtetën nga gënjeshtrat. Kjo arrihet me kontroll të vazhdueshëm të fakteve dhe duke debutuar dhe zbuluar dezinformimin dhe krijuesit dhe shpërndarësit e tij.

#LirojeMendjen

MARIPA MUJAL DEZINFORMACIE (1)

Ko maripa mujal o dezinformacie konektirime si thaj  govermentia, o sekjuriti ofisia, tehnološko kompanie thaj civilno sasoitnipa.

Faktea tari globalno natura taro dezinformacie, i internacinalno kolaboracia maškar o govermentia thaj o organizacie si but imprtantno.

I kanonikani regulativa khelel importantno rolja ko maripa mujal o dezinformacie, resarinaja te akharen ko džovaplipa o kreatoria thaj distributeria taro dezinfotmacie.

Ko fokusi e institucienge thaj e civilno sasoitnipaske si medumsko edukacia thaj digitalno edukacia kote so dela pe lenge arka e manušenge te šaj keren diferencia maškar o čačipa thaj o hovavipa.

Odova kerel pe kana  sako drom keren kontrola taro o faktia thaj deformiribaja  thaj vakeribaja e dezinfotrmacienge  thaj ko si olengere kreatoria thaj distributeria.

#TromalkerenTumariGodi

Оваа содржина е дел од едукативните содржини во проектот ОСЛОБОДИ ГО УМОТ, посветен на спротивставување на дезинформациите, пропагандата и хибридните закани преку мониторинг, анализи, медиумски активности и директна комуникација со граѓанките и граѓаните.

Извор: ЦивилМедиа.мк

Latest Posts

Не пропуштај