Последни написи

30 илјади студенти добиваат субвенциониран студентски оброк, студентите и МОН работат на подобрување на системот

„Околу 30 илјади студенти ја користат мерката субвенциониран студентски оброк и тие на дневна основа добиваат по 140 денари за 6 дена во неделата и тоа за 9 месеци во годината. Користењето на мерката е регулирано со законско решение кое минатата година во текот на месец април на нивно барање, преку претставниците на универзитетските студентски собранија, беше изменето. Дотогаш добиваа по 120 денари дневно, а исплатата се одвиваше еднократно секој месец. Измените предвидоа зголемување на износот на 140 денари и исплата на дневна основа“ изјавија од кабинетот на министерот за образование и наука Јетон Шаќири за ММС.

Право на субвенциониран оброк имаат сите редовни студенти запишани на додипломски студии на државните и приватните универзитети. За да добијат оброк, студентите треба да не се во редовен работен однос, да не извршуваат дејност регистриран земјоделец и да немаат месечни приходи повисоки од минималната плата.

Сепак, претставниците на Универзитетското студентско собрание на Униврзитетот „Свети Кирил и Методиј“ (УКИМ) иницирале барање субвенционираниот студентски оброк наместо дневно, да се исплаќа неделно.

Ова барање е за студентите да можат подобро да ги користат субвенциите, бидејќи досега ако не ги искористеа тие 140 денари во еден ден, студентите ги губеа парите.

„За да се овозможи поефикасно да се искористат субвенциите, ние како Универзитетско студентско собрание доставивме иницијатива и до Собранието и до Министерството за образование според која треба да се интервенира во членот кој сега ја регулира исплатата на средствата за студентски оброк на дневна основа и да се овозможи студентите или да ги користат парите што не ги потрошиле во текот на денот, некој нареден ден, или тие да се исплатуваат еднаш неделно. Наместо да се прават шест трансакции во текот на неделата, парите ќе се трансферираат еднаш во неделата. Сметаме дека овој начин на исплата е попрактичен“ изјави Александар Николовски, претседател на Универзитетското студентско собрание за ММС.

Извор: МакедонскиМедиаСервис.мк

Latest Posts

Не пропуштај