Последни написи

Локалните власти ќе стануваат се поважни на патот кон ЕУ, да покажат капацитет за апсорпција на средства

„Граѓаните на земјите членки на ЕУ со тоа покажуваат за степенот на свест и желба за придонес кон земјите кандидати за влез во Европската Унија. Одговорноста и детерминираноста која ја покажуваат нашите европски стратешки партнери треба да се сфатат сериозно. Преземањето одговорност од наша страна е и еден од најважните чекори за успешна реализација на евроинтегративниот процес, а тој се реализира преку свесно превземање на обврските и фокусирана работа од наша страна“, истакна Маричиќ.

Инвестирани над 14 милиони евра за подобрување на патната и комуналната инфраструктура.

На значењето на поддршката од ЕУ не само преку финансии, туку и преку експертиза, укажа и министерот за локална самоуправа Ристо Пенов.
Во едно од неодамнешните јавни обраќања, тој порача дека унапредувањето на системот на локалната самоуправа е директно поврзан со интегрирањето на европските стандарди за одржлив социо-економски развој.

„Во претстојниот процес на интегрирање во Европската Унија улогата на локалните власти станува сè поголема. Во услови на децентрализиран систем на управување на локално ниво ќе се имплементираат голем број закони, кои ќе инсистираат на повисоки стандарди на услуги, како, на пример, во областа на животната средина, во управувањето со отпадот. Општините ќе треба да покажат и поголема капацитетност во апсорпцијата на ИПА-средствата од Европската Унија“, посочи министерот Пенов.
Тој ја истакна и поддршката на општините преку буџетските развојни програми во чии рамки на годишно ниво се финансираат проекти за подобрување на комуналната, патната и социјалната инфраструктура.

Според податоците за 2023 година, Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој преку буџетските програми за рамномерен регионален развој и за намалување на диспаритетите финансирале 135 проекти во општините и во планските региони.

Практично, на овој начин се инвестирани 850 милиони денари или над 14 милиони евра за подобрување на патната и комуналната инфраструктура, за опремување на комуналните јавни претпријатија, управување со отпад, регулација на речни корита и други приоритетни прашања за граѓаните.

Извор: ММС

Latest Posts

Не пропуштај