Последни написи

НОВОГОДИШНА ОД ЦИВИЛ: Кажи ДА и мисли го тоа

Кажи ДА и мисли го тоа: СРЕЌНА НОВА 2024 ГОДИНА

Светот го потресуваат жестоки кризи – воени, политички, економски, енергетски и еколошки. Лавината ја предизвика милитантниот диктатор Путин, со целосната воена агресија против независна Украина пред речиси две години. Директно или индиректно, тоа предизвика нестабилност и безбедносна криза во голем дел од светот, а потоа и оружени конфликти и војни во речиси сите невралгични точки на планетата, од кои, со бруталноста, посебно се издвојува војната меѓу Израел и Хамас во Појасот Газа.

Дали светот се ближи кон својот крај? – се прашуваат многумина во изминатиот период.

Вистинското прашање, според ЦИВИЛ е: Можеме ли да го спасиме светот?

А одговорот на тоа прашање е: Кажи ДА и мисли го тоа!

ЦИВИЛ – Центар за слобода им ја честита Новата Година на сите граѓанки и граѓани на Северна Македонија и на светот и ги повикува своите членови, поддржувачи, партнери и соработници да бидат уште поактивни во одбраната на човековите права и слободи во 2024 година.

Здружената редакција на медиумската платформа ЦИВИЛ МЕДИА им благодари на сите читателки и читатели за довербата и поддршката во 2023 година и најавува уште побогата продукција во 2024 година.

Среќна Нова, граѓанки и граѓани на светот!

Thuaj PO, dhe mendoje atë: GËZUAR VITI I RI 2024

Bota është tronditur nga kriza të ashpra – ushtarake, politike, ekonomike, energjetike dhe mjedisore. Ortekun e shkaktoi diktatori militant Putin, me agresionin ushtarak në shkallë të plotë kundër Ukrainës së pavarur, pothuajse dy vite më parë. Në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, kjo shkaktoi destabilizim dhe krizë sigurie në një pjesë të madhe të botës, dhe më pas konflikte të armatosura dhe luftëra pothuajse në të gjitha pikat kritike të planetit, nga të cilat, me brutalitetin e saj veçohet lufta midis Izraelit dhe Hamasit në Rripin e Gazës.

A po afrohet fundi i botës? – pyeten shumica në periudhën e kaluar.

Pyetja e vërtetë, sipas CIVILit, është: A mund ta shpëtojmë botën?

Ndërsa përgjigja për këtë pyetje është: Thuaj PO dhe mendoje atë!

CIVIL – Qendra për Liri uron Vitin e Ri të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe të botës, dhe u bën thirrje anëtarëve, mbështetësve, partnerëve dhe bashkëpunëtorëve të jenë edhe më aktivë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në vitin 2024.

Redaksia e përbashkët e platformës mediatike CIVIL MEDIA falënderon të gjithë lexuesit për besimin dhe mbështetjen në vitin 2023, dhe paralajmëron një prodhim edhe më të pasur në vitin 2024.

Gëzuar Viti i Ri, qytetare dhe qytetarë të botës!

Say YES and mean it: HAPPY NEW YEAR

The world is troubled by intense crises – armed conflicts, political turmoil, economic, energy and environmental hardships. The militant dictator Putin, with the full-scale military invasion against the independent Ukraine two years ago, started the avalanche of troubles. Directly or indirectly, it caused instability and a security crisis in a large part of the world, as well as armed conflicts and wars in all the neuralgic points of the planet, of which, with its brutality, the war between Israel and Hamas in the Gaza Strip stands out.

Is the world coming to an end? – many have been asking themselves in the past period.

The real question, according to CIVIL, is: Can we save the world?

The answer to that question is: Say YES and mean it!

CIVIL – Center for Freedom congratulates the New Year to all citizens of North Macedonia and the world, and calls upon its members, supporters, partners and co-workers to be even more active in the defense of human rights and freedoms in 2024.

The Editorial Board of the media platform CIVIL MEDIA thanks all readers for their trust and support in 2023 and announces an even more affluent production in 2024.

Citizens of the world, Happy New Year!

Извор: ЦивилМедиа

Latest Posts

Не пропуштај