Последни написи

Бачовски: Подготвителниот период за првиот повик од новата ИПАРД 3 програма е во тек, очекуваме квалитени апликации

Според најавите првиот повик од новата ИПАРД 3 програма ќе биде објавен на 18 август. Потсетуваме дека веќе тече подготвителниот период за сите што се заинтересирани за аплицирање и нови инвестиции.

Финансиските средства од ИПАРД Програмата 2021-2027 во врска со спроведување на овој Јавен повик од 2023 година се наменети за следните мерки:
➢ Мерка 1 – Инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства и
➢ Мерка 7 – Диверзификација на фарми и развој на бизниси.

Претстојниот јавен повик на ИПАРД Програмата 2021-2027 овозможува зголемени можности по однос на типот на инвестиции, поголем обем на потенцијални корисници или генерално се поддржуваат инвестиции во примарното земјоделско производство (вклучително и земјоделска механизација) и инвестиции во насока на диверзификација на земјоделските активности и развој на бизниси во руралните средини.

– Јавниот повик ќе трае најмалку 45 дена од денот на објавување во дневните весници. Правилата за користење на финансиските средства од ИПАРД Програмата 2021-2027 налагаат претходно склучување на договор на корисниците со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и реализација на одобрената инвестиција согласно претходно договорените услови. Контрола на самото место и спроведувањето на надзорот над договорот извршуваат овластени лица од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и релевантни институции од Република Северна Македонија за управување, спроведување и контрола на ИПАРД и Европска Унија. Очекуваме квалитетни апликации – вели директорот на АФПЗРР Никица Бачовски.

Начинот и постапката за користење на финансиска поддршка од ИПАРД Програмата 2021-2027 се пропишани во Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерки за рурален развој финансирани од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија.
Потребната документација за подготовка и поднесување на барања, вклучително и Упатствата за корисници на средства по содветната мерка од ИПАРД Програмата 2021-2027 ќе бидат ажурирани и објавени на веб страната на Агенцијата во периодот до објавување на Јавниот повик.

Извор: Агротим

Latest Posts

Не пропуштај