Последни написи

Покрај граѓаните, огромна придобивка и за бизнис секторот: Изградбата на Коридорите 8 и 10д е еден од најважните инфраструктурни проекти кои се започнуваат во државата од нејзиното осамостојување

Поврзувањето со пристаништата во Драч и Бургас е долготрајно барање на стопанските комори од земјава, кои бараа алтернативно пристаниште на Солун, со цел намалување на цените на транспортот и можност за повеќе избор при увоз и извоз на стоки. Со поврзувањето на само едно меѓународно пристаниште, Северна Македонија беше изложена на ризик да биде целосно отсечена во случај на блокада или штрајк во Солун, со што домашните компании би требало да плаќаат до три пати повисоки цени за транспорт на стоки, што би резултирало со удар врз домашната економија.

Изградбата на Коридорите 8 и 10д е еден од најважните инфраструктурни проекти кои се започнуваат во државата од нејзиното осамостојување, а свесни за нивната важност се сите во земјава. Со изградбата на овие коридори, земјава освен со пристаништето во Солун, конечно ќе биде поврзана со уште две пристаништа – во Драч и Бургас и ќе стане крстосница на Балканот.

Овој вид на поврзување и позиционирање на Македонија како вистински центар на Балканот е проект кој е поголем од една влада и кој е зацртан и замислен уште од нејзиното осамостојување, а моменталната влада е единствената која реши да земе акција и да започне со изградба на проектот.

Оваа капитална инвестиција, освен што ќе ја поврзи земјава со две нови пристаништа, ќе ја развие економијата, ќе ја модернизира и направи безбедна патната инфраструктура, но и ќе го поддржи домашиот сектор со 650 милиони евра.

Секако, изградбата на Коридорите 8 и 10д ќе има значајен ефект и во политичкиот и дипломатскиот аспект. Земјава ќе се позиционира како регионален лидер, што ќе има позитивни последици и во релациите со другите земји на Балканот и во Европа. Исто така, овој проект ќе ја подобри и соработката во регионот, со што ќе се отворат и нови можности за инвестиции и размена на стоки и услуги.

Овој инфраструктурен проект ќе биде еден од главните столбови на развојот на Македонија во следните децении, и затоа е многу важно да се продолжи со неговата успешна имплементација. Доколку се изведе успешно, Коридорите 8 и 10д ќе ги отворат вратите за појака економија, појака политичка и дипломатска позиција и подобро поврзување со другите земји на Балканот и во Европа.

(Извор: Centar.mk)

Latest Posts

Не пропуштај