Последни написи

(Фото) Промоција на новоформираното здружение на земјоделски инженери „Агроном 1947“

Во просториите на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во текот на вчерашниот ден се одржа промоција на новоформираното здружение на земјоделски инженери „Агроном 1947“. Здружението е водечки центар на професионалци во земјоделскиот сектор кои работат заедно за да создадат конкурентен земјоделско-прехранбен сектор преку пренос на знаење, технологија, информации и иновации во секторот.

-Агроном 1947 е формиран со слободно здружување на земјоделските инженери во Република Северна Македонија, заради остварување на професионалните интереси во насока на препознавање и промоција на професијата, достигнувањата во секторот и влијанието во процесите на креирање, следење и имплементирање на иновативните политики во земјоделството и руралниот развој, наведуваат од здружението.

На настанот беа презентирани целите и програмата за работа на здружението.

Цели на здружението

-Здружување, координирање и застапување на земјоделските инженери во државата;
-Промовирање на професијата, академската извонредност и професионалната етика;
-Едукација и советување на членовите на здружението;
-Поддршка на членовите на здружението во процесот на подобрување на земјоделското производство и унапредување на руралните средини;
-Промовирање на вредноста и важноста на зачувување и подобрување на земјоделството и руралните средини во севкупниот социо-економски развој на земјата;
-Промовирање на социјалниот и економскиот развој на руралниот сектор и претставување на „аграрните права“ во меѓународните форуми и Владата .

Активности на здружението

-Промоција на Здружението
-Неформалната едукација и советување на членовите на здружението, спроведување на голем број на активности во насока на зголемување на професионализацијата
-Медиумски настапи за зголемување на видливоста на здружението и професијата
-Организирање на Годишно собрание на Здружението и избор на органите на управување на Здружението
-Организирање на конференции, семинари, обуки и сличен вид на активности
-Организирање на Годишната конференција на земјоделските инженери во државата на меѓународнот ден на зејодлските инженери 18.09.2023 година на која ќе земат учество и претставници на меѓународни организации

Редовен член на Здружението може да биде секој дипломиран земјоделски инженер на територијата на Република Северна Македонија. Постои можност и за членување и на сите други заинтересирани лица кои ги споделуваат вредностите на Здружението и имаат желба да се вклучат во реализирањето на активностите и постигнувањето на целите на Здружението, како почесни членови.

Сите заинтересирани можат да се зачленат во Агроном 1947 и онлајн на следниов ЛИНК.

Извор: agrotim.mk

Latest Posts

Не пропуштај