More

    Слепите лица добиваат бесплатна дигитална алатка аудио читач „Кико”, достапна на македонски јазик, применлива без интернет поддршка

    Exit mobile version