More

    Година на нови можности

    На годишната конференција на Владата на Република Северна Македонија, насловена: „Година на нови можности“, се одржаа вкупно осум панели на коишто говореа министри, експерти, професори и претставници од невладиниот сектор.

    монтажа: Ариан Мехмети

    (Извор:  CIVILMEDIA)

    Exit mobile version