Последни написи

Регистарските таблички со ознаката МК треба да се заменат до 12 февруари 2024 година

Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните и правните субјекти, односно сопствениците на возила, на обврската дека заклучно со 12.2.2024 мора да извршат промена на регистарските таблички со ознаката МК со ознаката НМК.

Имено, во согласност со член 27 став (1) алинеја 5 од Законот за возилата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08; 53/11; 123/12; 70/13; 164/13; 138/14; 154/15; 192/15; 39/16 и 161/19) и во согласност со член 28 од Правилникот за форма и содржина на образецот на барањето за издавање на пробните таблички, формата и содржината на регистарските таблички и на пробните таблички, како и начинот и постапката на нивно издавање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 293/2020), сите сопственици на регистрирани возила се должни да ги заменат регистарските таблички што ја содржат буквената ознака МК, издадени до денот на почнување со примена на овој правилник (15.1.2021 година), односно таквите таблички може да се употребуваат најдоцна до 12.2.2024 година.

(Извор: 24инфо)

Latest Posts

Не пропуштај