Последни написи

МОН ги објави резултатите од конкурсот – проверете дали сте добитник на стипендија

Министерството за образование и наука (МОН) ги објави резултатите од конкурсот за студентски стипендии кој траеше до 5 декември.

За годинава, според конкурсот, се предвидени 3.000 стипендии, а воведени се и три нови категории, поради, како што рекоа од МОН, информациите за недостиг на кадар во одредени области.

Сите категории на стипендии се доделуваат за девет месеци во текот на студиската година и се во износ од 6.050 денари, со исклучок на стипендиите за студиските програми по хемија, физика и математика, како и оние за земјоделските, ветеринарните и шумарските науки, кои изнесуваат 18.000 денари месечно.

Листите на студенти кои го оствариле правото да користат стипендија за секоја од групите може да се најдат на овие линкови:

Список на студенти добитници на стипендија – Прва Група (Социјална Категорија)

Список на студенти добитници на студентска стипендија- Втора група
(Студенти кои постигнале особено висок успех во учењето – Државни 

Список на студенти добитници на студентска стипендија-Втора
група (Студенти кои постигнале особено висок успех во учењето –
Приватни-Универзитети)

Список на студенти добитници на стипендија – Информатика -(Државни
Универзитети)

Список на студенти добитници на стипендија – Информатика -Приватни Универзитети

Список на студенти добитници на стипендија (Студиски програми за преведување и толкување од македонски на албански јазик и обратно (мајчин јазик) и преведување и толкување од албански на македонски јазик и обратно (немајчин јазик)

Список на студенти добитници на студентска стипендија – Историја и уметност

Список на студенти добитници на стипендија – Хемија

Список на студенти добитници на стипендија – Физика

Список на студенти добитници на стипендија- Математика

Список на студенти добитници на стипендија – (Студиски
програми по македонски јазик, македонска книжевност и
јужнословенски книжевности)

Список на студенти добитници на стипендија по земјоделските, ветеринарните и
шумарските науки

Список на студенти добитници на стипендија – Трета Група –
Државни Универзитети

Список на студенти добитници на стипендија –Трета Група –
Приватни Универзитети

Список на студенти добитници на стипендија – Четврта група (Наставен Кадар)

(Извор: Мета.мк)

Latest Posts

Не пропуштај