More

  ЕУ издвојува 186 милиони евра за промоција на земјоделско-прехранбени производи

  Европската комисија ќе додели 185,9 милиони евра во 2023 година за финансирање на промоција на одржливи и висококвалитетни земјоделско-прехранбени производи од Унијата. Работната програма за политики за промоција за 2023 година, која Комисијата ја усвои пред неколку дена, придонесува за реализација на политичките приоритети на Европската комисија за периодот 2019-2024 година, а особено на стратегијата „од терен до маса“.

  Проектите за промоција во 2023 година се очекува да ги истакнат и поддржат производите кои се во согласност со целите како што се одржливоста на земјоделството на Унијата, подобрување на благосостојбата на животните и поттикнување на потрошувачката на свежо овошје и зеленчук и здрава и одржлива исхрана.

  Сите расположливи износи за избраните кампањи во 2023 година се речиси рамномерно распределени помеѓу промоцијата на внатрешниот пазар на Унијата (83,3 милиони евра) и во трети земји (83,1 милиони евра).

  -Минатата година европските земјоделци, соочени со пореметувања и високи трошоци, покажаа голема издржливост. Промоцијата на европските земјоделско-прехранбени производи и нивниот квалитет во Унијата и во светот е важна димензија на поддршката на Комисијата за земјоделците и производителите. Нашата политика за промоција им помага да најдат нови пазари и да ја шират репутацијата на нивните производи. Благодарение на продуктивноста и признатата извонредност, Унијата е водечки светски извозник на земјоделско-прехранбени производи – рече Јануш Војчеховски, советник за земјоделство.

  Надвор од Унијата, главните цели на промотивните активности се земји и региони со висок потенцијал за раст, на пример Кина, Јапонија, Јужна Кореја, Сингапур и Северна Америка. Покрај тоа, Нов Зеланд и Австралија би можеле да претставуваат нови пазарни можности за европските извозници. Конечно, Обединетото Кралство останува еден од главните извозни пазари за земјоделско-прехранбени производи од Унијата, апсорбирајќи 25% од извозот на ЕУ-27.

  Со избрани кампањи ќе се информираат потрошувачите во Унијата и светот за различни системи за квалитет и ознаки за квалитет на ЕУ, како што се географски ознаки или еколошки производи. За категоријата еколошки производи се доделени средства во износ до 28 милиони евра со цел да се поттикне побарувачката на еколошки производи согласно акцискиот план за еколошко производство.

  Дополнителни 36 милиони евра за промоција на одржливи земјоделски практики корисни за климата, животната средина и благосостојбата на животните се наменети за европските потрошувачи и потрошувачката на земјоделско-прехранбени производи произведени на одржлив начин.

  Со цел да се поттикне поздрава и поурамнотежена исхрана, повеќе од 19 милиони евра ќе бидат наменети за промоција на свежо овошје и зеленчук со цел да му се помогне на секторот да ги надмине постојаните предизвици како што се падот на потрошувачката и извозот и слабата преговарачка позиција во врска со големите малопродажни ланци и преработувачите. Општо земено, промотивните активности насочени кон потрошувачите на внатрешниот пазар треба да се одразат и да се усогласат со насоките за исхрана на целните земји членки.

  Европската истражувачка агенција ќе објави повици за предлози за претстојните кампањи во јануари 2023 година. Барањата и предлозите за финансирање можат да поднесат бројни тела, како што се трговски организации, здруженија на производители и групи за земјоделско-прехранбени производи одговорни за промотивни активности. Предлози за таканаречени „едноставни“ програми можат да поднесат една или повеќе организации од иста земја членка на ЕУ, додека предлози за програми за повеќе корисници поднесуваат најмалку две национални организации од најмалку две земји членки, односно една или повеќе европски организации.

  Промотивните кампањи за земјоделските производи на Унијата се осмислени да создадат нови пазарни можности за земјоделците на Унијата и пошироката прехранбена индустрија и да им помогнат да го подобрат својот бизнис. Покрај зголемувањето на одржливото производство и потрошувачката на земјоделски производи, политиката за промоција го поддржува и одржливото закрепнување на земјоделскиот и прехранбениот сектор на Унијата во баран економски контекст.

  Извор: agrotim.mk

  Exit mobile version