Последни написи

400 милиони долари од туризмот во 2022, најавува Агенцијата за поддршка на оваа дејност

Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) Љупчо Јаневски смета дека македонскиот туризам може да ја заокружи годинава со повеќе од 400 милиони долари и реализирани над 2,6 милиони ноќевања.

Јаневски на својот Фејсвскибук профил пишува дека девизниот прилив во вториот квартал 2022 година споредбено со истиот период лани е зголемен за 46 отсто и изнесува повеќе од 106 милиони американски долари.

May be an image of text that says '120.00 AeBи3eH npилиB oA Typи3am npBи ABa KBap Taлa 2021 cnopeA6eHo 2022 100.00 80.00 72.40 78.52 106.31 60.00 40.00 72.79 20.00 46.05% 0.00 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 8.45% 2021 2022 Q1 72.40 78.52 8.45% Q2 72.79 106.31 46.05% 2021 2022'

– Девизниот прилив први два квартала 2022 споредбено со истиот период 2019 година е за 20 проценти зголемен. Можеме до целта за 2022 година во македонскиот туризам: Повеќе од 400 милиони долари, повеќе од 2,6 милиони ноќевања, наведува Јаневски.

Latest Posts

Не пропуштај